+370 672 43731 

info@tavolinija.lt 

 


Pristatymo būdai:

- "Lietuvos Paštu": 1-3 d.dienos

- paštomatu: 1 d.diena

- kurjeriniu paštu : 1-2 d.dienos

 

- nemokamas pristatymas:

į artimiausią pašto skyrių

nuo €25.00

* "Lietuvos paštu" - pirmenybinė registruota pašto siunta, pristatymas per 1-3 d.dienas

 

  

  €25 +€0

 

 


Apmokėjimo būdai:

- per "Mokėjimai.lt" (paySera)

- bankiniu pavedimu

- internetu per PayPal sistemą

      

 


Prekių krepšelis
0 prekių
 
Spec. pasiūlymai
 

Terminai ir sąlygos

 

1. Bendrosios nuostatos

 

 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Terminai  ir sąlygos") yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir nekokybiškų prekių grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu tavolinija.lt e-parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles "Terminai ir sąlygos", atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prieš įsigyjant pasirinktas prekes tavolinija.lt e-parduotuvėje ir Pirkėjas prieš patvirtindamas pirkimą privalės iš naujo sutikti su pasikeitusiomis taisyklėmis "Terminai ir sąlygos" (pažymėdamas varnelę langelyje su prierašu - Aš susipažinau ir sutinku su Terminai ir sąlygos).

1.3. tavolinija.lt e-parduotuvės prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Pirkti mūsų e-parduotuvėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai (t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka);
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5  Pirkėjas, patvirtindamas (pažymėdamas varnalę) taisykles "Terminai ir sąlygos", patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes tavolinija.lt e-parduotuvėje.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes tavolinija.lt e-parduotuvėje Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1 užsiregistruodamas tavolinija.lt e-parduotuvėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.1.2 nesiregistruojant  tavolinija.lt e-parduotuvėje.

2.2 Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. taisyklių "Terminai ir sąlygos" punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodo prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. E-parduotuvėje tavolinija.lt  pateiktą Pirkėjų asmeninę informaciją (vardą ir pavardę, telefono numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą), yra būtina el. prekybos sistemos funkcionavimui ir Pirkėjų užsakymų administravimui. E-parduotuvės vadybininkai niekada neprašo nurodyti slaptos asmeninės informacijos (pvz: asmens kodų, slaptažodžių, banko kodų ir pan.). 

2.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo tavolinija.lt e-parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4  Registruodamiesi mūsų el. prekybos sistemoje Jūs sutinkate, kad tvarkant e-parduotuvę, fiksuojant sutrikimus serverio darbe, identifikuojant lankytoją, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. Taip pat naudojame „slapukus“ (angl. „cookies“), kas leidžia pateikti lankytojų interesams specialiai pritaikytą turinį ir išsaugoti parinkčių istoriją.

2.5  Pateikdami asmeninę informaciją tavolinija.lt Jūs kartu sutinkate ir leidžiate naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ar vidinei statistikai tvarkyti. Kliento prisijungimo į e-parduotuvės asmeninę paskirą slaptažodis įvedamas tik specialioje formoje, saugomas užkoduotas duomenų bazėje ir Jūs patys atsakingi už jo slaptumo išsaugojimą bei įsipareigojate neperduoti tretiems asmenims.
2.6  E-parduotuvės klientų asmens duomenys el. prekybos sistemoje saugomi 1 (vienus) kalendorinius metus nuo paskutinio aktyvaus užsakymo pateikimo arba nuo registracijos dienos, jei nebuvo pateikta jokių užsakymų. Praėjus šiam neaktyvumo laikotarpiui, kliento asmens ir užsakymų duomenys pašalinami iš duomenų bazės ir norint pateikti naujus užsakymus reikės užsiregistruoti iš naujo.
2.7. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi žemiau išvardintas teises, dėl kurių gali kreiptis pas duomenų valdytoją - Svetlaną Gužauskienę, Gilių g. 14, LT-46400 Kaunas, tel. +370 60853976 , e-paštas info@tavolinija.lt:
2.7.1.  gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
2.7.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
2.7.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
2.8. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės tavolinija.lt teikiamomis paslaugomis.
2.9.  Išsamesnė informacija apie duomenų saugą pateikta e - parduotuvės informaciniame puslapyje "Privatumo politika".

 

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“. Pirkėjui el.lašku yra išsiunčiama užsakymo informacija su užsakymo ID kodu.

3.2. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartys (užsakymo informacijos) yra registruojamos ir saugomos tavolinja.lt e-parduotuvės duomenų bazėje.

 

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes tavolinija.lt e-parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su tavolinija.lt e-parduotuvėje apie tai pranešdamas Pardavėjui elektroniniu laišku, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, nurodant užsakymo ID numerį, ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“

4.4. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyrelyje „Susiekite“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis tavolinija.lt e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių "Terminai ir sąlygos", kitų sąlygų, aiškiai nurodytų e-parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti tavolinija.lt e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis tavolinija.lt e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti tavolinija.lt e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes.

 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose taisyklėse "Terminai ir sąlygos" ir tavolinija.lt e-parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis tavolinija.lt e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą tavolinija.lt e-parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu (9.taisyklių punkte) nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos tavolinija.lt e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais/litais.

8.2. tavolinija.lt atsiskaitymo už prekes būdai:

8.2.1 Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis elektronine bankininkyste per "Mokėjimai.lt".

8.2.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu (naudojant internetinę bankininkystę, arba apmokant pačiame banke), pagal gautą užsakymo informaciją (3.1 punktas) ir perveda pinigus į tavolinija.lt e-parduotuvės atstovo Svetlanos Gužauskienės (individuali veikla pagal pažymą) banko sąskaitą. Pardavėjas gavęs pavedimą praneša apie tai Pirkėjui el.laišku "Apmokėta, vykdoma". 

Atliekant pavedimą atsakomybė už duomenų  saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

Pastaba: Pirkėjui, fiziniam asmeniui, atlienkant bankinį pavedimą į tavolinija.lt e-parduotuvės nurodytą banko sąskaitą, Pirkėjo asmens kodo nurodyti nereikia, Pirkėjai atlikdami bankinį pavedimą tūrėtų peržiūrėti atliekamą pavedimą, ar jame nėra aktyvuotas jų asmens kodas (pavedimui atlikti jis nėra būtinas). Bet kokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją kaip nurodyta p.7.2.

8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes  pradedamas formuoti prekių siuntinys.

8.4. Pirkėjui nepavykus iškart atsiskaityti už prekes ir norint rezervuoti prekes, apie tai Pirkėjas informuoja Pardavėją el.laišku, skyrelyje "Susisiekite" nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir pirkėjo užsakytos prekės yra rezervuojamos 2 d.dienų bėgyje, apie tai Pardavėjas informuoja Pirkėją el.laišku. Pasibaigus šiam terminui ir negavus apmokėjimo už prekes - užsakymas yra anuliuojamas, Pardavėjas informuoja apie tai Pirkėją el.laišku - "Atšaukta, prekės neišsiųstos".

 

9. Prekių pristatymas

9.1 tavolinija.lt prekės pristatomos "Lietuvos paštu". Prekių pristatymo terminas - 1 - 3 darbo dienos. Prekių pristatymo būdai - paprasta arba registruota pašto siunta. Pristatant prekes registruota pašto siunta, Pardavėjas el.laišku praneša Pirkėjui siuntos registracijos numerį.

9.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo neteisingai užrašytus pristatymo duomenis.

9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.4. Prekės pristatomos Pirkėjo pasirinktu prekių pristatymo būdu. Išsiuntus prekes Pardavėjas informuoja Pirkėją el.laišku "Prekės išsiųstos".

9.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių pristatymo aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos tavolinija.lt e-parduotuvės parduodamos prekės savybės, svoriai ir talpos bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje tavolinija.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės.
 
10.4. Jeigu prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžintų už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus. 
 
10.5. Dėl prekių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, pakeitimo Pirkėjui reikia kreiptis telefonu 866603886, el. paštas info@tavolinija.lt.
 

11. Prekių grąžinimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2012m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.3. Pirkėjui grąžinant nekokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1.  grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.3.2.  prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.3.3.  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų nekokybiškų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis tavolinija.lt e-parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei tavolinija.lt e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie tavolinija.lt e-parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis "Terminai ir sąlygos", nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo tavolinija.lt e-parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. 

 

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti tavolinija.lt e-parduotuvėje įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

 

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo tavolinija.lt e-parduotuvės skyrelyje „Susisiekite“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.